Fördelning

Webbplatsen reklam drivs av tre principer: fri eller sponsras distribution, riktad distribution och kreativt distribution av innehåll och relaterade erbjudanden.


Det finns olika I LOVE RIO produkter, av vilka några är gratis på punkten konsumtion och distribution, vilket innebär att kunderna inte behöver betala något för att läsa de rika och informativa historiska och kulturella innehåll och distributörer behöver inte betala för att ha webbplatsen till sitt förfogande som en produkt som erbjuds till kunder.


Rio de Janeiro foton

GLOBAL SYNLIGHET


En del av strategin I LOVE RIO distributions inkluderar skräddarsydda planer och partnerskaps utvecklingen av varumärken och produkter, för att avslöja Rio de Janeiro kultur och image både nationellt och globalt.

Medan portalen uppnår internationell synlighet och varumärkesmedvetenhet genom fri och unikt innehåll som presenteras på över 50 språk, lokala Carioca erbjudanden når djupt inom Brasilien via ett brett utbud av konsumentprodukter.

Gemensam utveckling av turistiska och kulturellt innehåll via nätet och tryckta publikationer, tillsammans med produkter som står Carioca kultur, byggd på varandra expanderande varumärkeskännedom multi-produkt.


Skräddarsydd redaktionellt innehåll parat med ett enhetligt varumärke visuell identitet inom alla produktlinjer, används för att förklara och främja alla erbjudanden samtidigt utforma dem i Carioca historia och kultur.


Spänner från gastronomi till fotoböcker, från kosmetika till sportutrustning, I LOVE RIO har åtagit sig att avslöja några av juvelerna i Cidade Maravilhosa i allt mer långtgående, innovativa och kreativa sätt.